Headquarters
Finland
team size
-
founded
-
website
http://aaltohelsinki.com
funding probability score
total disclosed funding
last round valuation estimate
disclosed funding rounds
latest round
latest funding stage
next round estimate
development stage
number of investors
number of competitors
monthly web visits
twitter followers
Offices
Finland
HQ address
Helsinki, FIN
Email
team@aaltohelsinki.com
description
Aalto-Helsinki?

*Read English version below*
Olemme yhteensä kymmenestä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijasta muodostuva poikkitieteellinen ryhmä. Osaamisalueemme on laaja ja lista pitkä. Erikoisosaamiseemme lukeutuvat bioinformatiikka, biomatematiikka, bioniikka, bioprosessitekniikka, biotekniikka, laskennallinen ja kognitiivinen biotiede, molekyylibiotieteet, BioBricks, elintarviketekniikka, kemia, systeemitieteet, teoreettinen fysiikka, design, web-kehitys, taloudenhoito, tuotantotalous ja tuotekehitys. Lisää joukkueesta ja sen jäsenistä voit lukea meidän nettisivuilta www.aaltohelsinki.com


Mikä iGEM?

iGEM (International Genetically Engineered Machine Competition) on vuosittainen synteettisen biologian teemaan keskittyvä kansainvälinen kilpailu. Kesän aikana kukin osallistuva joukkue yhdessä suunnittelee, kehittää ja toteuttaa synteettisen mekanismin käyttäen hyväkseen jotakin organismia ja avointa geeniarkistoa. Aiemmat kilpailutyöt ovat keskittyneet mm. saasteen käsittelyyn (bioremediation), terveyteen ja uusiutuvaan energiaan. Usein tuloksena onkin uusia sovelluksia ja lupaavia tutkimustuloksia. Syksyllä yli 200 joukkuetta noin 35 eri maasta kokoontuvat Jamboreelle Bostoniin esittelemään töitään ja kilpailemaan palkinnoista noin viikon ajan. Viime vuonna Suomen ensimmäinen iGEM-joukkue voitti parhaan Wiki-sivun palkinnon.


Synteettinen biologia?

"Synteettinen biologia on biotekniikan suuntaus, jossa soluja ja perimän osia tarkastellaan rakennuspalikoina. Niiden avulla tutkijat yrittävät rakentaa uusia eläviä järjestelmiä."
-HS 25.4.2014

Tavanomaisia synteettisen biologian sovelluksia on esimerkiksi yhdistää muualla luonnossa tavattava ominaisuus kokonaan toiseen organismiin. Esimerkiksi pimeässä loistavia kasveja on onnistuttu tuottamaan siirtämällä kasviin valontuottogeeni meressä elävästä bakteerilajista. Lisää synteettisestä biologiasta voit lukea esimerkiksi tästä erinomaisen havainnollistavasta Helsingin Sanomien jutusta http://www.hs.fi/tiede/Tulevaisuuden+kodeissa+voi+olla+likaa+sy%C3%B6vi%C3%A4+mattoja+ja+tunnistavia+seini%C3%A4/a1398344570326 . Synteettinen biologia on tulevaisuuden ala, joka kasvaa huimaa vauhtia tälläkin hetkellä. Suomessa yritysmaailma ja rahoittajat eivät kuitenkaan ole vielä juurikaan lähteneet mukaan kehittämään alaa. Ryhmämme mielestä onkin erityisen tärkeä kiinnittää Suomessa huomio tämän alan kasvavaan potentiaaliin. Alan promoaminen ja esim. opetusvideoiden tekeminen lukeutuvatkin tavoitteisiimme.

////////////////

Aalto-Helsinki?
We're an interdisciplinary group that consists of ten students from Aalto University and University of Helsinki. Our expertise is broad and the list is long. We have expertise in bioinformatics, biomathematics, bionics, bioprocess technology, biotechnology, computational and cognitive biosciences, molecular biosciences, BioBricks, food technology, chemistry, system sciences, theoretical physics, design, web development, economy, industrial engineering and management, and product development. You can read more from our team and the members from our website www.aaltohelsinki.com.

iGEM?
“The International Genetically Engineered Machine competition (iGEM) is the premiere undergraduate Synthetic Biology competition. Student teams are given a kit of biological parts at the beginning of the summer from the Registry of Standard Biological Parts. Working at their own schools over the summer, they use these parts and new parts of their own design to build biological systems and operate them in living cells. This project design and competition format is an exceptionally motivating and effective teaching method.” -iGEM website

Teams in previous years have concentrated for example in bioremediation, health and renewable energy. Teams' efforts often result in new applications and promising findings. In the autumn 245 teams from 35 different countries gather to a Jamboree in Boston to present their work and compete for prizes. Last year the first-ever Finnish iGEM team won the prize for the best Wiki.


Synthetic biology?
Synthetic biology is designing and building biological applications and systems for beneficial purposes. Genetic matter can be seen as building blocks, and combining these blocks enables creating different kinds of tailored cells or even whole, albeit simple, organisms. In this way it is possible to develop features which aren't necessarily met before in the nature. One example of a conventional synthetic biology application is to integrate a feature met elsewhere to a completely different organism. For instance, transferring a luminescence gene from marine bacteria to a plant has resulted in plants glowing in dark (http://www.glowingplant.com/). Synthetic biology is a rapidly growing field, but in Finland the companies and investors haven't yet joined in to support the growth. Our team finds it particularly important to draw attention in Finland to the the growing potential of this field. Promoting the field and for example producing educational videos are part of our goals.

NEWS

There is much more to this profile.
Log in or sign up for free to see the whole thing.

Get free access to these powerful tools:
- Advanced search filters
- Full startup and investor profiles
- Follow startups and investors
- Custom follow-lists
- Startup benchmarking
- Network maps
- Market stats