funding probability score
total disclosed funding
last round valuation estimate
disclosed funding rounds
latest round
latest funding stage
next round estimate
development stage
number of investors
number of competitors
monthly web visits
twitter followers
Offices
Armenia
HQ address
Frik 10 apt 26, Yerevan, 0002, ARM
description
Առաքիչ համակարգը նախատեսված է վաճառքի մենեջերների և առաքմամբ զբաղվողների համար, ովքեր աշխատում են գրասենյակից դուրս և կարիք ունեն գրանցել պատվերներ կամ ներկայացնել ապրանքատեսականին։

NEWS

There is much more to this profile.
Log in or sign up for free to see the whole thing.

Get free access to these powerful tools:
- Advanced search filters
- Full startup and investor profiles
- Follow startups and investors
- Custom follow-lists
- Startup benchmarking
- Network maps
- Market stats