funding probability score
total disclosed funding
last round valuation estimate
disclosed funding rounds
latest round
latest funding stage
next round estimate
development stage
number of investors
number of competitors
monthly web visits
twitter followers
Offices
Bulgaria
HQ address
ул. "Арх. Богдан Томалевски" 10, Sofia, 1784, BGR
Email
office@auxionize.com
description
Ние сме Auxionize — Платформа за търгове с обратно наддаване.

Нашата мисия е да увеличаваме производителността на човешкия труд!

Искаме да ви осигурим оптимална цена, за най-кратко време, с минимални усилия от ваша страна.Всичко това, се постига с нашите търгове с обратно наддаване!


Какво представлява търг с обратно наддаване?

При търговете с обратно наддаване ролите са разменени. Те се инициира от купувача, а продавачите „поддават“ с намаляващи оферти, като печели най-ниската цена. Наричаме го auxion.

Чрез нашата платформа, товародателите достигат до стотици доставчици, на транспортни услуги, в рамките на няколко минути, като организират онлайн състезание между тях за своята поръчка.

Превозвачите и спедиторите, от своя страна, ежедневно имат достъп до стотици реални сделки. По този начин те спестяват време, усилия и средства за търсене на клиенти.

There is much more to this profile.
Log in or sign up for free to see the whole thing.

Get free access to these powerful tools:
- Advanced search filters
- Full startup and investor profiles
- Follow startups and investors
- Custom follow-lists
- Startup benchmarking
- Network maps
- Market stats